Viha uskmatute vastu.


Kui müramas kõu ja näha on välku
Siis segi läeb kohe su pea
Sa mõtled, et jumal annab sul märku
Sa sammud hullumaja poole sea
Või mine siba pappi juurde kähku
Kõnet kuuldes hakkab sul hea
Su võimsat usku kõik uskmatud nähku
Mis sest et tõde sa kindlalt ei tea

(Refrään)          Se on se
                        Kui kuuled varjude häält
                        Sa tahad karjuda mäel
                        Se on se
                        Kui oled nälginud
                        Kui oled hälbinud


Voolab vett küll pidevalt merre
Kuid sinu kõrvus on alati hääl
Mis käsib kõik uputada verre
Ja ikka puhtaks jäävad su käed
Mispärast ei lasta kuuli su kerre
Vist enamus näebki nagu sa näed
Sa oled vapper ja kehaliselt terve
Su järel sammuvad uhkelt su väed

(Refrään)
(Refrään koor)

Ei põlga sind, vaid vihkan su mõtteid
Kuni tean, et päästa sind saan
Ma ju tunnen su usku ja alatuid võtteid
Sa oled lihtsalt üks orjalik kaan
Ma ilmas käin just süüdates lõkkeid
Võtab hingedes puhastus maad
Ma purustan vaevaga kõiki su tõkkeid
Lõpuks haihtub su mõtete laad

(Refrään)
(Refrään koor)

 (Refrään koor)
          See on see
Kui kuuled varjude häält
          Sa tahad karjuda mäel
          See on see
          Kui oled nälginud
Kui oled hälbinud